آموزش و یادگیری دوچرخه

آموزش دوچرخه سواری به کودکان | بسیار ساده و بدون نیاز به چرخ کمکی

کودکان حق دارند دوچرخه سواری را یاد بگیرند. از آنجایی که آنها امکان استفاده از خودرو و وسایلی که ما بزرگسالان از آنها استفاده می کنیم را ندارند،کودکان می توانند از دوچرخه استفاده کنند. این وسیله نقلیه کم خطر و جذاب هم تفریح بسیار مناسبی برای کودکان است و آموزش دوچرخه سواری به کودک به …

آموزش دوچرخه سواری به کودکان | بسیار ساده و بدون نیاز به چرخ کمکی Read More »